ROZPOCZĘCIE

10.30
Tomasz Cieślak
Prezes MIT MEDIA Group, Organizator MRD