ROZPOCZĘCIE

10.30
dr inż. Wacław Iszkowski
Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji