PANEL EKSPERCKI: OPŁATA REPROGRAFICZNA OD SMARTFONÓW I TABLETÓW

12.00 do 13.00
Jakub Lewandowski
Ekspert PIIT
Od 2006 r. związany jest z branżą IT/ICT.Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2006 r. związany jest z Hewlett - Packard Polska sp. z o.o., gdzie pełnił m.in. funkcje pełnomocnika Zarządu ds. ochrony danych osobowych, z-cy pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, konsultanta w zakresie wymagań prawnych dla systemów informatycznych. Był bezpośrednio zaangażowany w realizację projektów informatycznych na rzecz krajowych i międzynarodowych klientów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego m.in. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów.