ODWRÓCONY PODATEK VAT W ELEKTRONICE

12.00 do 13.30
Karuzele podatkowe, jak prowadzić biznes zgodnie z przepisami oraz jak bronić się przed organami ścigania podatkowego?
Michał Kanownik
ZIPSEE Cyfrowa Polska
Prezes Zarządu Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego „Cyfrowa Polska”, działającego na rynku już 10 lat. Wieloletni manager z branży RTV i IT, aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję procesu cyfryzacji w Polsce. Skutecznie wspiera merytoryczną i rzetelną dyskusję w obszarach firm - członków ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, które stanowią istotną część branży RTV i IT inwestującej w Polsce. ZIPSEE „Cyfrowa Polska” inicjuje dyskusję i uczestniczy w pracach nad prawem autorskim, aspektami prawa podatkowego, w tym szczególnie VAT oraz kwestiami ochrony środowiska w obszarach działalności członków Związku.