ODWRÓCONY PODATEK VAT W ELEKTRONICE

12.00 do 13.30
Karuzele podatkowe, jak prowadzić biznes zgodnie z przepisami oraz jak bronić się przed organami ścigania podatkowego?
Paweł Satkiewicz
Kancelaria DLA Piper Wiater
Jest doradcą podatkowym w DLA Piper, zajmującym się od ponad 10 lat zagadnieniami dotyczącymi podatku od towarów i usług. Doradzał w zakresie praktycznego rozliczania VAT wielu klientom z różnych branż w tym, m.in. branży: IT, FMCG, chemicznej czy motoryzacyjnej. Reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez organy skarbowe dotyczących wyłudzeń VAT. Jest współautorem komentarza do Dyrektywy VAT oraz wielu publikacji prasowych w zakresie podatku od towarów i usług.