ODWRÓCONY PODATEK VAT W ELEKTRONICE

12.00 do 13.30
Karuzele podatkowe, jak prowadzić biznes zgodnie z przepisami oraz jak bronić się przed organami ścigania podatkowego?
Stefan Majerowski
Ekspert BCC ds. walki z wyłudzeniami VAT i przeciwdziałania szarej strefie
Jest konsultantem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY Polska. Absolwent kierunku finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierunku prawo Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym. Pomagał również klientom EY z branż: stalowej, dystrybucyjnej, paliwowej, sprzętu elektronicznego oraz branży metali nieżelaznych w walce z szarą strefą w obrocie towarowym oraz wspierał klientów w zabezpieczaniu swoich rynków przed przestępcami wyłudzającymi podatek VAT.