NOWOCZESNA DYSTRYBUCJA MOBILE

11.00 do 11.40
Sławomir Harazin
Wiceprezes Zarządu ACTION S.A.
Związany z ACTION niemal od samego początku działania firmy. Rozpoczynał karierę w spółce ACTION sp. z o.o. Doświadczenie biznesowe zdobywał na różnych szczeblach w spółkach grupy, co zaowocowało możliwością biegłego poruszania się w różnych obszarach biznesu. Odpowiedzialny był, m.in. za działanie oddziału katowickiego spółki, rozwój sprzedaży produktów marki ActiveJet poprzez sieć regionalnych doradców handlowych, a także budowę kanału sprzedaży do sieci handlowych. Absolwent Krakowskiej Akademii Rolniczej oraz Akademii Górniczo- Hutniczej. Wykształcenie w dziedzinie biznesu zdobywał m.in. w Canadian International Management Institute uczestnicząc w programie Management 2008 na bazie Executive Development Harvard Business School.