MIKROLOKALIZACJA I MIKRONAWIGACJA - NOWE MODELE BIZNESOWE

15.00 do 15.40
Mariusz Jednoralski
Prezes Zarządu IT-factory Sp. z o.o.
Od 15 lat związany z realizacją projektów dotyczących wdrażania nowatorskich rozwiązań, w 2009 roku uzyskał stopień doktora informatyki na Politechnice Łódzkiej. Ukończył Politechnikę Łódzką na dwóch kierunkach: telekomunikacja oraz informatyka. Posiada liczne certyfikaty techniczne oraz doświadczenie również w realizacji projektów dofinansowanych z UE. Współpracuje na co dzień z wieloma firmami związanymi z branżą IT, wspiera działania polskiej branży IT również jako Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej.