Agenda

Dzień pierwszy (07.10.2015)

12.00 do 13.30

ODWRÓCONY PODATEK VAT W ELEKTRONICE

16.00 do 17.20

TRUDNE RYNKI WSCHODNIE - UKRAINA, ROSJA

Dzień drugi (08.10.2015)

12.00 do 13.00

PANEL EKSPERCKI: OPŁATA REPROGRAFICZNA OD SMARTFONÓW I TABLETÓW